วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การใช้โหมด (ตอนที่ 3)

โหมดที่ใช้ในกลุ่มคอร์ด Minor 7 Flat.png5locrian 6-1.jpg
โหมดที่ 2 ของ Harmonic Minor Scale ใช้กับคอร์ด m7Flat.png5 ที่เป็น ii มุ่งหน้าไปหา V เช่น Cm7Flat.png5 – F7Flat.png9 – BFlat.pngm7 เป็นต้น เวลาใช้โหมดนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ต่อเนื่องไปยังคอร์ด V ได้อย่างนุ่มนวลทีเดียว เพราะตัวโน้ต Natural.png 6 (โน้ตตัว A) นั้นจะกลายเป็นโน้ตคู่ 3 ของคอร์ด V (F7Flat.png9) พอดี เสียงที่ไล่ไปมาจึงไม่กระโดดจนต้องเงี่ยหูฟัง ที่สำคัญ โหมดที่ผมใช้สำหรับ ii – V – I Progression นั้น ผมจัดไว้ดังนี้ครับ
locrian 6-2.jpg


locrian 2-1.jpg
โหมดที่ 6 ของ Melodic Minor Scale ใช้กับคอร์ด m7Flat.png5 ที่เป็น ii มุ่งหน้าไปหา V ผมเป็นขาประจำโหมดนี้ครับพี่น้อง เวลาผมเล่นผมจะใช้หลักการที่เรียกว่า Minor Third Away มาใช้ กล่าวคือ เวลาผมเห็นคอร์ด ii ซึ่งในที่นี้คือ Cm7Flat.png5 ผมจะเล่น C Locrian Sharp.png2 ซึ่งก็คือ EFlat.png Melodic Minor นั่นเอง (โหมดที่ 6 ใน EFlat.png Melodic Minor Scale คือ C Locrian Sharp.png2) แล้วเมื่อผมเห็นคอร์ด V ในที่นี้คือคอร์ด F7Sharp.png5Flat.png9 ผมจะเล่น F Super Locrian ซึ่งก็คือ GFlat.png Melodic Minor จะเห็นว่าจาก EFlat.png Melodic Minor มายัง GFlat.png Melodic Minor นั้นห่างกันหนึ่งเสียงครึ่ง หรือห่างกันเป็น Minor Third และเมื่อผมเล่น Lick ใด ๆ ใน EFlat.png Melodic Minor แล้ว ผมก็จะเล่น Lick นั้นอีกครั้งใน GFlat.png Melodic Minor เพียงแค่ผมเลื่อนตำแหน่งเท่านั้นเอง ลองดูตัวอย่าง
locrian 2-2.jpg


locrian 1.jpg
ใช้ได้ทั้งกับคอร์ด m7 Flat.png5 ที่เป็น ii ส่งไปหา V หรือเป็นคอร์ด vii ที่แช่ไว้นาน ๆ ไม่ต้องส่งไปหา V ก็ได้ ลองฟังดูครับ
locrian 2.jpg

โฆษณาโดย Google